האם יש תשואה להשכלה?

כישרונות ופוטנציאל להצלחה מחולקים באופן שווה בין יילודים, אך נקודות הפתיחה וההזדמנויות העומדות בפני צעירות וצעירים בישראל אינן שוות. לצערנו, גם כיום ניתן לחזות במידה רבה את מסלול החיים של ילד או ילדה לפי הרקע המשפחתי שלהם והסביבה בה גדלו. אז איך מנתקים את בין המצב הסוציו-אקונומי של הילדים / צעירים לבין ההישגים שלהם?
מוביליות בין-דורית היא הסיכוי של בני ובנות הדור הצעיר לשפר את מעמדם החברתי-כלכלי ביחס להוריהם. תחום המוביליות החברתית באמצעות חינוך והשכלה זכה ללא מעט מחקרים המראים כי קיים קשר ישיר בין השכלה לשכר ובין הישגי התלמיד להשכלת הוריו. כלומר, כדי שאדם יוכל לשפר את שכרו הוא צריך לרכוש השכלה נוספת, אך הסיכוי שיעשה זאת גדל ביחס ישיר להשכלה של הוריו.
הקשר בין מגורים ביישובים מאשכולות חברתיים-כלכלים למספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחומי המדע והטכנולוגיה בא לידי ביטוי בסקירה שערכה הלשכה המרכזית לססטיסטיקה (למ"ס) ופורסמה בינואר 2022. שליש מסך כל הסטודנטים שהתגוררו ביישובים מאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים (8-10) לעומת חמישית מהסטודנטים שהתגוררו ביישובים מאשכולות נמוכים (1-3).
הפער לפי הלמ"ס אינו רק במספר הסטודנטים, אלא גם בתוצאות המבחנים הפסיכומטרים. מניסיוננו בקרן המלגות שלנו, כתוצאה מכך, ההבדל גם מעמיק בהתאמה לאיכות המוסדות להשכלה גבוהה להם הצעירים מתקבלים ובהם לומדים. המשמעות ברורה במצב הנוכחי, בו בישראל יש שתי כלכלות – כלכלת הייטק, שבה נהנים משכר ופריון, גבוהים, וכלכלה נוספת שבה ההשכלה נמוכה יותר, ובהתאם לכך גם השכר והפריון.
אנחנו ברוח הישראלית רואים לנגד עיננו את המשימה לצמצם את הקשר בין גורלו, עתידו וסיכויי הצלחתו של הפרט לבין מאפייני הרקע אליהם נולד. לצורך זה אנו פועלים להשלמת כישורים, יכולות והצלחות בפעילות בלתי פורמאלית עם בני נוער בכפרי הנוער. מצמידים עשרות מנטורים/יות מדי שנה בתחילת כתה י"ב לכל צעיר/ה בעלי עורף משפחתי מוחלש ומלווים אותם לאורך חמש שנים לפחות. מעניקים מלגות לימודים ומחיה לבוגרים ומשתמשים ברשת הקשרים של המתנדבים שלנו על מנת לסייע בהשתלבות בתעסוקה איכותית.
ביום ראשון, ה-10.5 נעניק בטקס חגיגי 45 מלגות לבוגרי כפרי הנוער וזאת הזדמנות להודות מקרב לב לתורמים ולמתנדבים המאפשרים זאת.

Comment

לתרומות
דילוג לתוכן