אפשרויות תרומה נוספות

העברה בנקאית

הרוח הישראלית
המגבית הישראלית בע"מ

בנק לאומי חשבון 661123/11
סניף 800

המחאה

לפקודת הרוח הישראלית
המגבית הישראלית בע"מ

הכתובת למשלוח: יגאל אלון 159
תל אביב 6744367

תודה על

תרומתך

לרוח הישראלית

אנו מודים לך על בחירתך לתרום לרוח הישראלית, למען ילדים ובני נוער בסיכון. התרומה מוכרת לצרכי מס, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, למתן זיכוי ממס לתורמים.

לתרומות
דילוג לתוכן