אקטיביזם צעיר

חמישה אנשים שיושבים בחוץהרוח הישראלית רואה חשיבות רבה בחיזוק ובהעצמה של צעירים באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. על כן, הצטרפה לסוכנות היהודית וקרן שחף בתמיכה וסיוע להתפתחותן ולהתבססותן של קהילות צעירים משימתיות. חברי הקהילות בחרו להתגורר באזורי הפריפריה בישראל, בעיקר בנגב ובגליל, במטרה לקדם שינוי חברתי ארוך טווח. באמצעות הדרכה מקצועית ותמיכה כספית מתאפשרת עשייה חינוכית וקהילתית ביישובים רבים בפריפריה הישראלית. בשנת 2013 למעלה מ- 74 קהילות צעירות קיבלו תמיכה, ליווי וסיוע. הקהילות הקיימות כיום מונות כ- 8,000 צעירים המפעילים תוכניות חברתיות וחינוכיות המשפיעות על כ- 60,000 ילדים, מבוגרים ובני נוער באזורי הפריפריה בישראל.

הרוח הישראלית תומכת בשתי תכניות עיקריות לעידוד אקטיביזם חברתי בארץ:

 • קצ"ב קהילות צעירות בעסקים- תכנית לעידוד קהילות צעירות להקמת יוזמות עסקיות- חברתיות, ככלי לעשייה חברתית ברת-קיימא.
 • קלי"ק- הקרן ליזמות קהילתית – תכנית המספקת פלטפורמה לפעילים חברתיים צעירים ועצמאיים, ליצירת תכניות חברתיות משלהם.

רוח צעירה

קצ"ב – קהילות צעירות בעסקים

איתנות הקהילות הצעירות מחוזקת באמצעות הקמת יוזמות עסקיות-חברתיות המסייעות להן לבסס את פעילותן החברתית לאורך זמן, תוך פיתוח עצמאות כלכלית וחברתית. אנו מאמינים כי שימוש בכלים יזמיים, המשלבים רווח כלכלי לצד רווח חברתי, יאפשרו לקהילות הצעירות הזדמנות לתת מענים אמיתיים לצרכים חברתיים ויכולת לייצר שינוי חברתי ארוך טווח. יזמות עסקית יוצרת פתרונות חברתיים באמצעות כלים היוצרים:

 • רווחכלכלי – המאפשר את ביסוס היוזמה החברתית לאורך זמן, לצד יצירת מקורות תעסוקה בפריפריה .
 • רווחחברתי– ניתוב של רווחים לטובת מימון של עשייה חברתית חדשה או נוספת.

התכנית בקצ"ב:

 1. ליווי עסקי-פרטני, החל משלב גיבוש הרעיון העסקי וכלה ביישום ובהפעלת המיזם.

במסגרת הליווי יעמוד לרשות הקהילות מנטור עסקי – חניכה על ידי אנשי עסקים מנוסים וחונכים/יועצים עסקיים, בשיתוף עם מרכזי טיפוח יזמות.

 1. השתתפות בסדנאות מקצועיות, למידת עמיתים ומפגשים בתחומי תוכן, הממוקדים בצרכי המיזמים השונים.
 2. מתן מימון ראשוני למיזם, אשר יאפשר את קפיצת המדרגה הנחוצה ומינוף משמעותי למיזם.

על מנת לסייע לקהילות הצעירות בפיתוח מיזמים עסקיים-חברתיים, קצ"ב פועלת במספר מישורים: זיהוי צרכים חברתיים וקהילתיים ופיתוח מודל עבודה הנותן מענה למצוקות חברתיות, טיפוח יזמות וכלים לעשייה חברתית, זיהוי מענים ואפיקי פעולה עסקיים. קצ"ב מעניקה ליווי עסקי הכולל: פיתוח אסטרטגיה עסקית, ניהול פיננסי, שיווק וליווי הקהילות בהיבטים העוסקים בממשקים שבין יזמות עסקית-חברתית ולכידות קהילתית.

קלי"ק – קרן ליזמות קהילתית

קלי"ק מעודדת מעורבות חברתית, כדרך חיים ומנגישה לצעירים ישראליים חדורי מוטיבציה, את האפשרות לממש את חזונם החברתי ואת רוח החלוציות שבזכותה נבנתה מדינת ישראל. התכנית מספקת ליזמים צעירים אלה פלטפורמה גמישה ויעילה, דרכה הם רוכשים כלים מקצועיים להקמת מיזמים חברתיים-קהילתיים, במסגרות בלתי-פורמאליות ואף זוכים במימון התחלתי צנוע להשקתם.

לאחר תהליך מיון קפדני, נבחרים להשתתף בתכנית יזמים צעירים, בעלי תכניות יזמות מבוססות לעשייה חברתית קהילתית. בין המשתתפים גם יזמים יחידים או קבוצות שותפים קטנות, הפועלים מחוץ למסגרות פורמאליות או המבקשים להקים עמותות עצמאיות קטנות. היוזמות מגוונות ועוסקות בתחומים כגון חינוך, איכות הסביבה, תרבות, פיתוח קהילתי ותחומי עשייה נוספים, התורמים לחיזוק החברה ולצמצום פערים.

בקלי"ק אחד:

 • ליווי וייעוץ מקצועי לפיתוח מיזמים חברתיים מאנשי מקצוע מנוסים בכל אחד משלבי הפרויקט.
 • סדנאות מקצועיות והרצאות בתחום היזמות החברתית.
 • מפגשי עמיתים קבועים למשתתפי התכנית – המפגש עם יזמים צעירים נוספים מאפשר להם לחלוק חוויות, להתייעץ, ללמוד מניסיונם של אחרים וליצור לעצמם רשת חברתית תומכת.
 • קבלת מענק בסך 2,000-1,000 דולר, להשקת המיזם ומינופו.