קריטריונים לחברות במנהיגות וציפיות מהחברים

על החבר לתרום תרומת מינימום בסך 600 ₪ לשנה, שיתרמו לרוח הישראלית לפרויקט שייבחר ע"י קבוצת המנהיגות.

על החבר לבקר באחד המרכזים בהם קבוצת המנהיגות מקיימת פרויקטים.

על החבר להשתתף לפחות ב- 3 מתוך 6 הישיבות השנתיות של הקבוצה.

תרומת מינימום – יכולה להתבצע דרך גיוס או מתן תרומה אישית של 8,000 ₪ לשנה.

לתקנון החברות המורחב

דרך קבוצת המנהיגות של הרוח הישראלית

המסמך הינו לשימוש חברי קבוצת המנהיגות בלבד.

כל הזכויות שמורות לקבוצת המנהיגות.