תרומתך תסייע לבוגרי כפרי הנוער להגשים שאיפותיהם לעתיד טוב ובטוח יותר באמצעות רכישת השכלה או מקצוע לקראת חיים עצמאיים.

קרן המלגות מעניקה לבוגרים מלגות שכר לימוד במטרה לסייע להם ברכישת השכלה גבוההאו תעודת מקצוע, לעודד את מימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד מהם ולקדם את השתלבותם בחברה הישראלית.

כיום, הודות לאיכות ההשכלה והטיפול אותו מקבלים בני הנוער בכפרי הנוער, מספרים הולכים וגדלים של בוגרים זכאים לתעודת בגרות ומעוניינים להמשיך את לימודיהם לתעודה מקצועית או לתואר אקדמאי

לשמחתנו הרבה, מדי שנה גדל מספר הבוגרים הפונים לקרן המלגות בבקשה למלגה. אנחנו, בעזרתכם הנדיבה, מסייעים להם להגשים שאיפותיהם לעתיד טוב ובטוח יותר.

גובה מלגה שנתית לבוגר – עד 8,000 ₪.

כל תרומה לקרן תתקבל בברכה ובתודה.