future-2למעלה מ-330,000 ילדים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, גדלים ללא הזדמנויות וכלים לצמוח ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם. 350 נאמני פותחים עתיד ברחבי הארץ פועלים מדי יום לשנות מציאות זו.

הרוח הישראלית תומכת בתכנית "פותחים עתיד" מיסודה של הסוכנות היהודית, תכנית המיועדת לילדים בכתות ב'-ח' הפועלת לקידום ילדים ובני נוער בפריפריה.

התכנית מספקת לילדים אלה מעטפת תמיכה כוללת, באמצעות שילוב "המבוגר המשמעותי" בחייהם, המכונה "נאמן". בתפקיד הנאמנים מועסקים צעירים יוצאי-דופן, בני הקהילות בה פועלת התכנית. הנאמנים זוכים להכשרה מקצועית ולליווי צמוד לאורך כל תקופת עבודתם וצוברים ניסיון בעבודה טיפולית וקהילתית. רבים מהם בוחרים להישאר בתחום המקצועי וביישוב, לאחר שסיימו את התפקיד, לרוב בתפקידים חינוכיים או טיפוליים וממשיכים לתרום ולהעצים את הקהילה.

כל נאמן עובד במשרה מלאה עם 16 ילדים בסיכון, ומלווה אותם בכל תחומי החיים: האישי, המשפחתי, הלימודי והחברתי. התכנית פועלת להנגשת השירותים החברתיים והמשאבים הזמינים בקהילה, מעודדת את מעורבות המשפחה בתהליך השינוי, מעצימה את הורי הילדים, דרך ליווי אישי וסדנאות העשרה, ורותמת את הקהילה כולה ליצירת סביבה חינוכית תומכת ומקדמת.

future-1רוחות של תקווה:

בשל ייחודה, הפכה "פותחים עתיד" לסיפור הצלחה וכיום משתתפים בתכנית למעלה מ-10,000 ילדים ומשפחות ממגזרים שונים בחברה הישראלית, לרבות המגזר החרדי, הערבי, הבדואי והדרוזי. התכנית מתקיימת ב-35 רשויות מקומיות ברחבי הארץ ומופעלת בשיתופם של למעלה מ-200 בתי ספר שונים ועשרות צוותים מקצועיים.

העלייה המתמדת במספר הילדים ובני הנוער הנתונים בסיכון היא אחת מהבעיות הבוערות בחברה הישראלית. לרוב, היקף השירותים החברתיים המוצעים להם אינו מצליח לספק מענה ורבים מהם נאלצים לגדול בתנאים שאינם מאפשרים התפתחות מיטבית ולעיתים אף מונעים מהם זכויות בסיסיות כגון ביטחון, הגנה, כבוד ועצמאות.

תכנית עבודה אישית:

לכל ילד המשתתף ב"פותחים עתיד" ולמשפחתו, מוצמד "נאמן", המשמש כציר חברתי-מרכזי בחייהם ומסייע להם לרכוש כישורי חיים חשובים ולצרוך את השירותים החברתיים, המתאימים, אשר יאפשרו להם לבנות חיים מלאים.

הנאמנים, יחד עם הורי הילדים ועם מוריהם בבית הספר, מרכיבים עבור כל ילד תכנית עבודה אישית, המבוססת על יעדים ברי-השגה בתחום החברתי, הלימודי והקהילתי. כדי לממש את תכנית העבודה, זוכה כל חניך לסל העצמה אישי, הכולל תקציב מוגדר למימון הפעילויות. תכנית העבודה כוללת מפגשים קבועים עם הנאמן, פעילויות חברתיות ופעילויות תגבור והעשרה.

תפקידו של הנאמן מחייבו לעמוד בקשר שוטף עם מערכות החינוך השונות, עם השירותים הקהילתיים ואף עם המועצה המקומית, במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת, המספקת מענה לצרכים המגוונים של הילדים והמשפחות.

future-3רוח המשפחה:

כתמיכה נוספת במשפחות הילדים המשתתפים בתכנית, וכדי לאפשר להן ליצור עבורם את הסביבה התומכת החיונית לקידומם, מופעלת בחלק מהיישובים גם תכנית המשפחות של "פותחים עתיד".

במסגרת זו, מוצמדת להורי הילדים "נאמנת משפחה", העובדת בשיתוף פעולה מלא עם נאמן הילדים. נאמנת המשפחה מלווה את ההורים למשך שנה וחצי, בה היא מהווה עבורם אזן קשבת וכתף תומכת, אך גם כוח מוביל ומחולל שינוי. ההורים משתתפים במגוון פעילויות העשרה קבוצתיות, ביניהן סדנאות מובנות בנושאים רלוונטיים ובפעילויות משותפות להם ולילדיהם, כמו טיולים, מסיבות חג, סדנאות יצירה וכדומה.