About Us

הרוח הישראלית של הסוכנות היהודית (חל”צ) פועלת משנת 1998 במטרה לקדם עשייה חברתית משמעותית, לצמצום פערים, שוויון הזדמנות, חיזוק אוכלוסיות מוחלשות והעצמת בני נוער וצעירים מהפריפריה.

החזון

הרוח הישראלית בכל בית!
הובלת מעורבות, אחריות ואקטיביזם חברתי בישראל, של ישראלים ולמען ישראלים לצמצום פערים בחברה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות מהפריפריה החברתית, כלכלית, גאוגרפית.

המשימה

להוות פלטפורמה מובילה לעשייה חברתית שתאפשר ותעודד חברות, תאגידים ויחידים לקחת חלק במאמץ החברתי מתוך מעורבות אישית ומשמעותית באמצעות תרומת משאבי זמן, ידע וכסף.

120

מנטורים בתכניות

14000

ילדים

1000

מתנדבים

500

בוגרי מכינות

300

מלגות כבר חולקו

45

תכניות ופרוייקטים

דירקטוריון

יו”ר

משה אטיאס

יו”ר כבוד

טל ברודי

תפקיד

יואל קושיצקי

תפקיד

מתי שם טוב

צוות מקצועי

מנהל פיתוח וגיוס משאבים

רמי צרפתי

מנהלת פיתוח וגיוס משאבים

ריבה פרידמן-בורוביק

מנכ”לית

מיקי דהב

הירשמו לניוזלטר “מצב הרוח”

לתרומות