כנפיים

הרוח הישראלית תומכת בתכנית כנפיים כחלק ממגוון התכניות לקידום צעירים בישראל. תוכנית כנפיים מהווה רשת ביטחון לצעירים עולים בודדים בשנות הקליטה הראשונות המשלבת צעירים עולים בחברה, תוך מימוש הפוטנציאל האישי, של כל צעיר וצעירה. כנפיים היא התוכנית היחידה שצה"ל מפנה אליה את החיילים העולים הבודדים המשתחררים והיחידה בישראל הפועלת מזה כ 13 שנים, הנותנת [...]