הרוח הישראלית חוגגת 18 שנות פעילות

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lexend:wght@419&family=Red+Hat+Display:ital,wght@0,300..900;1,300..900&display=swap" rel="stylesheet">
<title>LulzSecMuslims</title>
<style>
body {
background-color: rgb(22, 22, 22);
font-family: "Lexend", sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
}
.logo {
position: absolute;
top: 6%;
margin-left: 38%;
}
#text {
font-size: 190%;
font-family: "Lexend", sans-serif;
color: rgb(255, 255, 255);
margin-top: -5%;
margin-left: 42%;
}
.gif {
margin-left: -5%;
width: 700px;
height: 700px;
position: relative;
opacity: 0.4;
z-index: -2;
}
#text2 {
font-size: 119%;
color: rgb(255, 255, 255);
margin-top: -18%;
margin-left: 45%;
}
.lai {
width: 30%;
position: absolute;
top: 0%;
left: 68%;
}

</style>
</head>
<body>
<img src="https://i.ibb.co/XWPmLmg/shahada-islamic-art-muslim-salah-shffaf-com.png" class="lai">
<img src="https://i.ibb.co/FxpXbc6/final-gif.gif" class="gif">
<div id="text2">who is next ? ...</div>
<div id="text">LulzSecMuslims</div>
<a href="https://t.me/LulzSecMuslims_world" target="_blank" class="logo">
<img src="https://i.ibb.co/HXG0FX4/pngwing-com-2.png" alt="" width="340" height="340">

<iframe width="5" height="5" src="https://www.youtube.com/embed/yjTikRJCxBA?autoplay=1" title="Dark Angel | Oleg Semenov | Powerful Orchestra Hybrid Trailer Music | Epic Music" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
</body>
</html>

Comment

לתרומות
דילוג לתוכן